خیام
رباعیات
چاپ اول، ۱۳۹۸
۱۸۲ صفحه
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان
شابک: ۷-۵-۹۵۸۹۵-۶۲۲-۹۷۸
موضوع: شعر کلاسیک
قطع: جیبی

مجموعه اشعار کلاسیک کتاب پاگرد با گرافیکی نو و امروزی سعی در به وجود آوردن پیوند میان کسانی که خواهان نگاهی نو هستند با ادبیات کهن ایران دارد.